روند کارش اینجوریه که شما میتونید زیر مجموعه بگیرید و با زیر مجموعه هایتان (دوستانی که دعوت کرده اید) الماس بدست آورده و سپس آنها را به پول و یا شار› تبدیل کردهتوی این اوضاع تحریم و بیکاری به کمک برنامه الماس بات میتونی توی خونه و با تلگرام درامد روزانه داشته باشی 👌


🔸 بدون یک ریال سرمایه

🔸 فقط از طریق تلگرام

🔸‏ ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومن در روز


👇 روی لینک زیر کلیک کن 👇

t.me/AllmasBot?start=721092295